پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘sky’

پخش فوتبال های  داغ امروز 23 مهر

نوشته شده توسط John Q. Public در . نوشته شده در Uncategorized


⚽️پخش فوتبال های  داغ امروز 23 مهر  ⚽️
 

✅اسپانیا  ______انگلستان


⏱ساعت     22:15 


?POLSAT SPORT HD
?POLSAT SPORT EXTRA HD
?HOTBIRD 13 E-12265 V 27500
?HOTBIRD 13 E-11158 V 27500
?Italia 1
?Hotbird 13°E -11919 V 29900
?FOOTBALL 1
?Astra 4A 4.9°E – 12130 V 27500
?Match TV
?Express AM6 53E -12616 H 8122 -Biss
?IR See +
?Yahsat 52.5°E-11766 V 27500


✅ایسلند _____سوئیس


⏱ساعت     22:15 

?POLSAT SPORT EXTRA HD
?HOTBIRD 13 E-12265 V 27500
?HOTBIRD 13 E-11158 V 27500
?RTS Deux HD
?Hotbird 13°E -10971 H 29700
?SRF zwei  HD
?Hotbird 13°E -10971 H 29700
?RSI LA 2 HD
?Hotbird 13°E -11526 H 29700
?5 SPORT
?AMOS 4.0°W-10806 V 27500
?FOOTBALL 2
?Astra 4A 4.9°E – 12130 V 27500

 

? www.webcccam.com
? @webcccam
? @Cccamweb     ?  پشتیبانی‌